Novinky

POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!

Vážení OSÁCI. Predstavenstvo klubu si Vás dovoľuje upozorniť, že najneskôr do konca mája je potrebné podať si prihlášku na LETNÉ SÚSTREDENIE na Pieninách konaného 21.8. až 28.8.2015. Prihlášku najdete v kapitole Sústredenia. Skúšky na jednotlivé STV sa uskutočnia jedine na sústredení!

III. kolo Slovenského pohára MYJAVA

Ahojte OSÁCI. Konečne je po sviatkoch a môžeme dávať dole kilečká.Preto sa intenzívne budeme tento týždeň venovať príprave na III.kolo SP na Myjave. Reprezentovať nás budú: Mišová, Miš, Kuruc, Gravendeel, Hatina, Hudák, Slnek. Držte nám palce.

SNEM KLUBU

Vážení OSÁCI. Predstavenstvo KK OSA si Vás dovoľuje pozvať na Snem KK OSA obč.zdr. dňa  24.3.2015 o 18.00 hod. v KD Zálesie. Program Snemu: Otvorenie Voľba mandantnej a návrhovej komisie Správa o činnosti Správa o hospodárení za r.2014 Návrh nového rozpočtu Plán činnosti na...

Bratislavský pohár

Dňa 15.3.2015 sa uskutoční vo Viničnom  III. kolo Bratislavského pohára Pozvánka na link- karatebuk

POZOR!!!!!!!

UPOZORNENIE!!!!Dňa 13.3.2015 je zrušený tréning. Dôvod - akcia obce Zálesie

2% z daní

V E N U J M E  P R E    N A Š E  D E T I   T R É N U J Ú C E  V  N A Š O M K A R A T E   K L U B E   2%  Z   D A N Í,  A B Y   M O H L I   K V A L I T N E   T R É N O V A Ť  A ...

JARNÉ PRÁZDNINY

Predstavenstvo KK OSA Vám všetkým želá prekrásne jarné prázdniny. Požgay predseda

Jarné prázdniny

Nezabudnite! Jarné prázdniny sú od 2.3. do 6.3.2015. Tréning je 3.3.2015 o 18.30 v Zálesí a 6.3.2015 o 18.30 taktiež v Zálesí. V Bratislave tréningy nie sú! Teším sa na Vás, aby sme si zatrénovali

I.kolo Slovenského pohára v Bratislave výsledky

Dňa 14.2.2015 sa uskutočnilo I.kolo SP. Reprezentovali nás Michaela Mišová- kata,kumite, Vratko Miš - kumite, Gravendeel Kristián - kumite, Hatina Matúš - kumite, Slnek Patrik - kumite. Dosiahli sme - Gravendeel Kristián - 2.miesto            ...