Cenník

Na poslednom  Sneme KK OSA bol  prijatý jednohlasne návrh na cenník služieb pre rok 2016/2017, ktorý je záväzný pre celú činnosť klubu.

Členské od septembra............................................................. 30€ /rok

    Mesačný tréningový poplatok na jednotlivca od 1.12.2017 sa mení a výška sa ohlasuje vždy mailom na jednotlivé adresy
    Súťažné poplatky/ štartovné/......................... podľa podmienok organizátora
  


Poplatky skúšok na jednotlive STV :Cenník pre skúšky technickej vyspelosti 9.docx (13 kB)