Sponzoring


Ďakujeme nášmu sponzorovi - www.fabrici.sk

Ak máte možnosť alebo záujem stať sa naším klubovým sponzorom, prosím, kontaktujte nášho predsedu Ján Požgaya.