ÚDAJE O KARATE KLUBE OSA BRATISLAVA

KK OSA občianske združenie,
Holičská 7
851 05 Bratislava

Tel.: 0905 819 083

E-mail:   info@kkosa.sk  alebo na: sensei.jano@gmail.com  

IČO: 30867011

Vznik: 26.7.2006, číslo reg. VVS/1-900ú90-28555

štatutár: Ján Požgay

č.ú. bežný: SK9752000000000009331068(tréningové a iné bežné platby)

č.ú. pre dotácie: SK9452000000000017145345 ( dotácie, sponzoring,členské)

 

Kontaktujte nás