História

26.07.2006 - Prípravný vybor združenia schválenie stanov - vznik združenia

28.08.2006 - Zaregistrovanie združenia

Júl 2007 - Letné sústredenie v Sklených Tepliciach, skúšky technickej vyspelosti

September 2007 - Klub L.A. začína trénovať v obci Zálesie

12.12.2007 - Zápis do registra prijímania 2% z daní

December 2007 - 1.Vianočný turnaj klubu, skúšky technickej vyspelosti klubu L.A. Zálesie

18.06.2008 - KK L.A. Zálesie , zlúčenie s KK OSA

Júl 2008 - Letné sústredenie v Sklených Tepliciach, skúšky technickej vyspelosti

September 2008 - Nábor nových členov

27.10.2008 - Snem klubu

05.10.2008 - Bratislavský pohár mládeže 1.kolo, https://www.karatebuk.sk/uvod1.htm

18.10.2008 - Slovenský pohár žiakov 1.kolo, Žilina https://www.karatebuk.sk /uvod1.htm

30.11.2008 - Bratislavský pohár mládeže 2.kolo, https://www.karatebuk.sk/uvod1.htm

19.12.2008 - 2.Vianočný turnaj pod záštitou starostu obce Zálesie

07.01.2009 - Konferencia Bratislavskej únie karate v Bratislave  - Zápisnica

31.01.2009 - 2.Zimné sústredenie klubu

08.02.2009 - Bratislavský pohár mládeže 3.kolo, https://www.karatebuk.sk/uvod1.htm

07.03.2009 - Slov.pohár žiakov 3.kolo Komárno https://www.karatebuk.sk /uvod1.htm

29.03.2009 - Bratislavský pohár mládeže 4.kolo a Majstrovstvá BÚK deti a žiakov

16.05.2009 - Majstrovstvá SR deti a žiakov 2009 Košice

20.06.2009 - 13.Ročník Európskeho pohára Bratislava

01.07-10.07.2009 - 5.Letné sústredenie klubu Sklené teplice 2009 FOTO

08.09.2009 - Nábor nových členov prebiehal počas celého mesiaca prihlásilo sa 20 záujemcov

04.10.2009 - Bratislavský pohár mládeže 1.kolo - 10.medajlových umiestneni KK OSA

11.11.2009 - Rapid Cup Bratislava 1.ročník - 2 medajlové umiestnenia KK OSA

17.11.2009 - KACHIN CUP Nitra

22.11.2009 - Bratislavský pohár mládeže 2.kolo - 9.medajlových umiestneni KK OSA

18.12.2009 - Zálesie - 3.ročník Vianočného turnaja klubu OSA