História

26.07.2006 - Prípravný vybor združenia schválenie stanov - vznik združenia

28.08.2006 - Zaregistrovanie združenia

Júl 2006 - 1.Letné sústredenie v Sklených Tepliciach, skúšky technickej vyspelosti

12.12.2007 - Zápis do registra prijímania 2% z daní

December 2007 - 1.Vianočný turnaj klubu, skúšky technickej vyspelosti klubu L.A. Zálesie

Júl 2007 - 2.Letné sústredenie v Sklených Tepliciach, skúšky technickej vyspelosti

27.10.2008 - Snem klubu

19.12.2008 - 2.Vianočný turnaj pod záštitou starostu obce Zálesie

07.01.2009 - Konferencia Bratislavskej únie karate v Bratislave  - Zápisnica

31.01.2009 -.Zimné sústredenie klubu

20.06.2009 - 13.Ročník Európskeho pohára Bratislava

01.07-10.07.2009 - 5.Letné sústredenie klubu Sklené teplice 2009 FOTO

08.09.2009 - Nábor nových členov prebiehal počas celého mesiaca prihlásilo sa 20 záujemcov

04.10.2009 - Bratislavský pohár mládeže 1.kolo - 10.medajlových umiestneni KK OSA

11.11.2009 - Rapid Cup Bratislava 1.ročník - 2 medajlové umiestnenia KK OSA

17.11.2009 - KACHIN CUP Nitra

22.11.2009 - Bratislavský pohár mládeže 2.kolo - 9.medajlových umiestneni KK OSA

18.12.2009 - Zálesie - 3.ročník Vianočného turnaja klubu OSA