Darujte nám Vaše dve percentá z daní

Budú v dobrých rukách.

Ďakujeme za každý jeden príspevok 2% z Vašich daní.

Číslo účtu, na ktorý je možné poukázať 2% z daní za rok 2019 :

IBAN : SK04 0900 0000 0051 6725 7249