Kedy a kde trénujeme

Trénujeme 4x za týždeň a to v Bratislave- škola pre mimoriadne nadané deti Teplická ulica a v obci Zálesie

Pondelok 16:30 - 18.30  Bratislava
Utorok      17:00 -  20.00  Zálesie
Streda      16:30 -  18.30   Bratislava
Piatok       17:00 -  20.00  Zálesie