O nás

KK OSA občianske združenie bolo založené z iniciatívy Jána Požgaya, Františka Farkaša a Dušana Hakla. Bolo následníkom už niekoľko rokov fungujúceho Karate klubu L.A. Zmena sa uskutočnila podľa zákona č.83/1990 Zb.

KK OSA občianske združenie bolo založené dňa 12.7.2006. Prvým snemom boli schválené stanovy, cenník a celkový organizačný režim. Stanovy boli registrované 28.8.2006, IČO 30 867 011

Hneď od začiatku sa klub prihlásil a bol prijatý za riadneho člena BÚK a SZK.

Dňa 21.6.2008 na zasadaní Predstavenstva KK OSA schválilo prijatie KK L.A. Zálesie za člena a odporučilo k prijatiu jednotlivých členov z uvedeného karate klubu..

Organizačne má KK OSA občianske združenie dva oddiely a to:
Oddiel Bratislava
Oddiel Zálesie.

Dňa 12.12.2007 sa KK OSA občianske združenie notárskou zápisnicou zapísalo do registra určených právnických osôb pre účely prijímania 2% z daní a na účet KK OSA v roku 2008 boli poukázané prvé finančné prostriedky od štátu.

Klub má už niekoľko rokov  tréningy v telocvični školy ŠMND a G na Teplickej ulici v Bratislave pondelok a stredu, v Zálesí utorok a piatok od 17.00 do 20.00 hod.Prijatím nových členov ma KK OSA 53členov: oddiel Bratislava-25 a oddiel Zálesie-28.Z toho 4členovia sú realizačný tím a 1 právnická osoba.

Predsedom predstavenstva a štatutárnym zástupcom KK OSA občianske združenie je :

Ján Požgay

Podpredseda a tajomník Klubu je :

František Farkaš

2. podpredseda:

Mária Strapáčová

Tréningy vedú:

Šeftréner KK OSA:
Ján Požgay – tréner 1. triedy a nositeľ 5. DANu v karate
František Farkaš – tréner 2. triedy a nositeľ 3. DANu v karate
Peter Babinec–tréner 3. triedy a nositeľ 1. DANu v karate

Akreditovaní rozhodcovia z KK OSA sú:

Mirka Jánošová
Peter Babinec

Oficiálni kaučovia za KK OSA:

Ján Požgay
František Farkaš
Mária Strapáčová
Peter Babinec