PLAGÁT - LETNÉ SÚSTREDENIE V PIENINÁCH

Pozrite si, prosím, celý informačný plagát k nášmu sústredeniu  Plagát sústredenia.doc (38 kB) 

Sústredenia

Letné sústredenie: Pieniny - Červený kláštor 2017
Miesto: Penzión Pltník
Termín: 20.8.2017 - 27.8.2017

Záväzná priháška Záväzná prihláška sústredenie 2017.doc
Prosím stiahnite, vytlačte, vyplňte a najneskôr do konca mája 2017 odovzdajte priamo predstavenstvu klubu.