PLAGÁT - LETNÉ SÚSTREDENIE V PIENINÁCH

OSÁCI ! Dajte si do kalendára termín letného sústredenia pre rok 2022:   22.8. až 28.8.2022