OSÁCI

Všetci OSÁCI - malí-veľkí - dnes prežite ten najkrajší deň! Rodičia nezabudnite na svoje deti a deti pošlite svojim rodičom a blízkym ten najľúbivejší úsmev. Váš sensei jano