POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!

Vážení OSÁCI. Predstavenstvo klubu si Vás dovoľuje upozorniť, že najneskôr do konca mája je potrebné podať si prihlášku na LETNÉ SÚSTREDENIE na Pieninách konaného 21.8. až 28.8.2015. Prihlášku najdete v kapitole Sústredenia. Skúšky na jednotlivé STV sa uskutočnia jedine na sústredení!