Dôležité!!! Sústredenie 2015

POZOR! POZOR! POZOR! Je čas už sa naozaj rozhodnúť pre sústredenie klubu konaného od 21.8. do 28.8.2015 v Červenom Kláštore.( pozr ubytovanie www.penzionpltnik.sk). Dovoľujeme si Vás upozorniť na vytlačenie si prihlášky z tejto našej stránky a zároveň zaplatiť danú zálohu. Podanie prihlášky je operatívne predľžené do 10.6.2015. Takisto upozorňujeme, že skúšky na jednotlivé STV budú jedine na tomto sústredení za prítomnosti skúšobnej komisie nominovanej skušobným komisárom 1.A triedy Jánom Požgayom.Tešíme sa na Vašu účasť.