Rozdelenie kata v GOJU RYU

 Ahojte OSÁCI! Dovolte mi, aby som Vás  v tejto časti našej stránky oboznámil s najvýznamnejším prvkom trénovania bojového umenia - karate. Sú to jednotlivé cvičenia kata v štýle GOJU RYU, teda v štýle, ktorý sa trénuje v našom klube, a ktorý bol nosným štýlom pre ostatné školy karate. Kata je súbor  jednak zdravotného cvičenia -  heishukata ( sanchin, tensho ) a jednak kata, ktoré majú vyslovene bojovo sebaobranný charakter a tými sa budeme zaoberať. Tie sa delia na :

žiacke kata - taikyokukata - džodan,čudan, gedan, kake-uke, mawashi - uke a to vo forme ichi a ni. Sú umelo vytvorené pre začiatocníkov, aby postupne začali chápať princíp - obrana - protiútok a  pre zdokonaľovanie si jednotlivých techík.

prípravné kata - fukyukata -  gekisai dai ichi , gekisai dai ni - voľakedy sa cvičili ako prvé žiacké kata - už majú ucelený základný súbor sebaobranných prvkov.

majstrovské kata - kaishukata - saifa, seiyunchin, sanseru, shisóchin, seisan, seipai, kururunfa, suparinpei - absolútne historické kata.

Osobne - ako  Váš sensei, na základe osobného prístupu, odporúčam preštudovať si rôzne dostupné podklady a veľa študovať a zdokonalovať sa prostredníctvom teórie a cvičením. Podotýkam, že nestačí nikomu cvičiť kata len na tréningoch. A neustále sa vracajte aj k základným cvičeniam . Zapamätajte si , že jedine " cez bolesť k poznaniu"!