VOLEBNÝ SNEM RADY KK OSA o.z. ZO DŇA 27.10.2022

Dňa 27.10.2022 sa uskutočnil Volebný SNEM RADY KK OSA o.z. systémom voľby per rollam. Predsedom a štatutárom KK OSA o.z. sa stal na ďalšie funkčné obdobie doterajší predseda a štatutár Ján Požgay. Podpredsedom  KK OSA o.z. sa stal Ing. Ľubomír Ivanovič a tajomníkom KK OSA o.z. sa stala opäť Piroška Bošková. RADA KK OSA o.z. ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb.  Všetci traja zvolení členovia RADY KK OSA o.z. sa zaväzujú dodržiavať všetky ustanovenia Stanov KK OSA o.z. a neustále dodržiavať  princípy KARATE.