VEĽKÁ ZMENA

Dňa 31.8.2021 požiadal o uvoľnenie z funkcie podpredsedu Karate Klubu o.z. jeho zakladajúci člen JUDr.František FARKAŠ, nositeľ 6.DAN- u, tréner a skušobný komisár v štýle GOJU RYU  zo zdravotných dôvodov.

Sensei ferko ďakujeme Ti za všetko, želáme ešte veľa zdravia i šťastia a veľa úsmevov "popod fúzy"

Dňa 2.9.2021 na zasadaní Predstavenstva KK OSA o.z. bol miesto senseia Ferka kooptovaný Ing. Ľubomír Ivanovič, nositeľ 2.DAN-u, kvalifikovaný tréner a skušobný komisár v GOJU RYU štýle. Senpai ľubo sa stáva pravou rukou senseia jana.

K zmene smerovania KK OSA o.z. nedošlo. Cvičenia sú stále v štýle GOJU RYU. Ostatné vnútorné zmeny jednotliví členovia budú dostávať výhradne cez mail.adresy.

Tréningy v DOMČEKU sú taktiež dané a pokiaľ nezasiahne iná moc , budú stále pondelok až piatok podľa skupín . Víkendy sú vyhradené buď seminárom alebo súťažiam.

Váš sensei jano