VEĽA ŠŤASTIA V ROKU 2023

Ahojte OSÁCI!  Chcem Vám všetkým zaželať v roku 2023 veľa šaťstia, lásky, zdravia a športové i osobné úspechy a neustále napredovanie vo všetkých Vašich oblastiach.

Zároveň nás v dohľadnej dobe čaká niekoľko akcii a to: 28.1.2023 ORAVA CUP

                                                                                            4.2.2023 ZVOLEN CUP

                                                                                   a zatiaľ vrchol pre nás : VC SLOVENSKA 17.2.až 19.2.2023

Čo sa týka iných administratívnych akcii, je to najmä , že UŽ MOŽETE PRISPIEVAŤ PRE KLUB 2% z VAŠICH DANÍ.

Všetci cvičenci nášho i Vášho KK OSA si to zaslúžia!

Takisto máme k dnešnému dňu vyrovnané poplatky voči SZK i BÚK pre rok 2023.

Za celé Predstavenstvo Váš sensei jano