SÚSTREDENIE 2016 POZOR VEĽMI DOLEŽITÉ !!!!

AHOJTE OSÁCI! Veľmi sa tešíme na spoločné chvíle na sústredení. Pozorne si však preštudujte priložené dokumenty a informácie. Je potrebné k odjazdu na sústredko doniesť tie doklady , ktoré musia byť podpísané! Sensei jano a realizačný tím.KK OSA - Program sústredeniar.19.8.-26.8.2016.doc (61952)KK OSA -Org.poriadok a Program sústredeniar.19.8.-26.8.2016.doc (73216)KK OSA-odporúčané veci na sústredenie.doc (41984)Rozdeleníe skupín.doc (35328)Rozdelovník služieb.doc (34816)Vyhlásenie o zdravotnom stave KK OSA.docx (15132)ZDRAVOTNÁ ANAMNÉZA.docx (15144)Zoznam ubytovaných.doc (35328)