ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2016

Ahojte OSÁCI!. V mene svojom i celého Predstavenstva KK OSA Vám chcem zaželať do roku 2016 veľa lásky, šťastia i zdravia. No a hlavne veľa úspechov v živote,  v škole,  v rodine i vo Vašom krásnom celoživotnom športe KARATE. Váš sensei jano