ŠŤASTNÁ VEĽKÁ NOC

OSÁCI! Šťastné prežitie sviatkov Veľkej noci Vám želá Váš senseijano a senpai Ferko.

Stretneme sa opäť v útorok na tréningu v Zálesí.