SKÚŠKY NA JEDNOTLIVÉ STV

OSÁCI! Dovoľujem si Vás všetkých upozorniť, že dňa 27.6.2017 sa v našom DOJO v Zálesí od 17,00 uskutočnia skúšky na jednotlivé STV. Takže od dnes začína pre Vás náročná príprava na tieto skúšky. Skúšaní budete podľa platného skušobného poriadku SZK         ( najdete na stránke SZK ). Je samozrejme aj dobré , aby ste sa pripravovali samostatne, nakoľko budem dbať na náročnosť Vašej pripravenosti. Váš sensei jano