PREHLÁSENIE

Ahojte OSÁCI! Žiadame všetkých členov, aby nám dodali po vytlačení prehlásenia a podpísania , toto nám dodali v čo najkratšej dobe.prehlásenie o zdrav.stave.doc (33280)