POZVÁNKA NA SNEM KK OSA

VÁŽENÍ  OSÁCI! Predstavenstvo KK OSA si Vás dovoľuje pozvať na SNEM klubu, ktorý sa bude konať dňa 18.3.2016 o 17.00 v  priestorch nášho DOJO v Zálesí( Kultúrny dom)Program Snemu 2016.doc (33,5 kB)