POZVÁNKA NA OSLAVU MDD v ZÁLESÍ

Dovoľujeme si Vás všetkých pozvať na oslavu MDD v Zálesí, kde budeme mať zároveň možnosť ukázať všetkým čo sme sa za celý rok naučili a kam sme pokročili. Oslavy sa konajú dňa 4.6.2016 v parku obce Zálesie a naše vystúpenie je cca 17.30 hod. Váš sensei jano