POĎAKOVANIE firme FABRICI MANAGEMENT CONSULTING

Predstavenstvo KK OSA ďakuje firme FABRICI MANEGEMENT CONSULTING za sponzorovanie krátkodobého sústredenia pre našich pretekárov, ktorí postúpili na MSR v Košiciach. Sústredenie sa uskutoční od 4.5. do 7.5.2017 v Sklených Tepliciach.