NOVINKY V KLUBE

Ahojte OSÁCI! Po dlhšej dobe sa opäť ozývame. Od septembra sme začali v plnom tempe súťažiť. Pravidelne sa  zúčasťňuje 12 reprezentantov klubu. Bohužiaľ súťažiť prestali aj niekoľkí výborní pretekári a jeden prešieľ k inému klubu v rámci prestupového poriadku. Výsledky pretekárov sú striedavé.Sú však aj pódiové. Jesenná časť súťaží končí decembrovým turnajom v Nitre a našim Vianočným turnajom dňa 16.12.2017.

Na základe sumarizácie inventára klubu i z dôvodu narastania prevádzkových a technických dôvodov sa Predstavenstvo klubu vychádzajúc aj zo Stanov KK OSA obč.zdr. rozhodlo zvýšiť tréningový poplatok od 1.12.2017. Výška tréningového poplatku bude zaslaná mailom. 

Predstavenstvo klubu v mene všetkých ďakuje SZK a obci Zálesie za poskytnuté dotácie.