Nové a pre pretekárov povinné!

.OSÁCI! Od 26.11.2016 sú povinné tréningy pre vybraný tím pretekárov a to vždy v sobotu od 7,30 do 9,00. Stretnutie pred tréningom je o 7,15.Tréningy sú v Ivánke pri Dunaji, fitko nad COOP Jednota, Komenského 8. Zoznam vybraných pretekárov je oznámený priamo na bežných tréningoch. Tréningy vedie sensei jano. Podmienky neúčasti - pokuta vo výške 5€, neskorý príchod - 5€. Pokuty vyberá J. Jančula. Vybraté prostriedky budú využité na sústredení v lete pre všeobecné občerstvenie . Ospravedlnenie z tréningov je jedine choroba, alebo len VÁŽNE rodinné udalosti a  ospravedlnenie  jedine osobne senseiovi janovi.

Je treba si uvedomiť, že náš klub má týmto tréningy 5 x v týždni! Váš sensei jano