KONEČNE V DOMA!

AHOJTE OSÁCI! Konečne od 7.2.2017 sme vo svojom domovskom DOJO v Zálesí. Ja osobne sa veľmi teším, pretože už mi chýba atmosféra tohoto DOJO, nakoľko som tam už od roku 2005! Takže po mnohých mesiacoch opäť začíname trénovať v KD Zálesie a sice takto: útorok a piatok od 17,00 do 18,20 prvá a druhá skupina spolu. Od 18,30 do 20,00 III. skupina a všetcipretekári. Ešte to upresním v sobotu 4.2.2017 na tréningu v VAN Gyme Ivánka pri Dunaji.Žiadam všetkých o účasť na tomto tréningu ! Váš sensei jano