Hurá a sú tu

OSÁCI! V mene Predstavenstva KK OSA Vám všetkým želám krásne, šťastne, radostné a hlavne bezchorobné a bez úrazové prázdniny. Všetkým, čo úspešne absolvovali skúšky na jednotlivé STV gratulujeme. Váš večný sensei jano