BLÍŽI SA ZÁVER ROKA

AHOJTE OSÁCI! Takže máme za sebou súťažnú sezónu. Bohužiaľ nebola nijako slávna. To však neznamená, že sme osobne nepokročili ďalej v skúsenostiach a vedomostiach v rámci karate. Myslím si, že práve v chápaní tradičného prístupu ku karate ako k životnej CESTE sme spravili veľký krok vpred. Pred nami stojí ešte významná udalosť klubu a to skúšky na jednotlive STV. Okrem skúšok na jednotlivé KYU budú niektorí naši členovia sa uchádzať aj o získanie majstrovského stupňa DAN a to Katka Varečková 2.DAN, Peter Babinec na 2.DAN , Peter Požgay 1.DAN, Juraj Jančula 1.DAN. Na 2.KYU ide Leon Ivanič. Držíme im všetci palce.

Skúšky sa uskutočnia následovne: 29.6.2016 od 16,30 v Dojo Teplická 7, Bratislava- všetky KYU- okrem vybraných adeptov, ktorí budú mať skúšky na letnom sústredení v Červenom Kláštore. V tomto Dojo budú "páskovať" aj Peter Babinec na 2.DAN, Peter Požgay na 1.DAN a Leon Ivanič na 2.KYU.. Komisia skúšok: predseda Ján Požgay, skúšajúci Vojto Jankó a František Farkaš.

Skúšky na Červenom Kláštore budú 25.8.2016. Okrem skúšok na KYU tam budú " páskovať" na 2.DAN Katka Varečková a na 1.DAN Juraj Jančula.Komisia skúšok : predseda Ján Požgay, skúšajúci Ján Glatz a František Farkaš.