2% Z DANÍ

VÁŽENÍ OSÁCI! Je tu termín podávania daňových podaní a chcete,aby Naši - Vaši malí OSÁCI trénovali ešte kvalitnejšie? Chcete, aby náš klub  reprezentovali pretekári ešte lepšie, abysa eventuálne mohli zúčastniť aj prípadných zahraničných turnajov?Skúsme preto všetci spoločne porozmýšľať ako by to bolo možné! Jedna z najjednoduchších ciest je poskytnúť 2% z daní pre Náš - Váš klub. Chceto veľmi málo - právnické  i fyzické osoby uvedú na daňovom priznaní len názov Karate klub OSA občianské združenie. Predstavenstvo KK OSA dopredu za Vaše deti ďakuje.