2% z DANÍ

AHOJTE VŠETCI!

Predstavenstvo KK OSA si Vás dovoľuje všetkých osloviť s požiadavkou darovania 2% z daní z príjmu pre náš Karate klub. Darované prostriedky sú plne využívané pre skvalitňovanie tréningového i súťažného života našich detských i mládežníckych cvičencov. Zapísaní sme už dlhodobo ako príjmatelia 2% z daní. V tomto roku sme registrovaní not.záp. KK OSA, N 1267,NZ 55057/2015,NCRIs 56014/2015. ĎAKUJEME. Ján Požgay predseda predstavenstva KK OSA